Pages Menu
Categories Menu

Posted in Uncategorized

VAS CARGO

VAS CARGO

Naša firma je uvidela da je jedan od bitnih faktora krajnje cene robe cena transporta robe, koja indirektno utiče na konkurentsku poziciju na tržištu.
Svako preduzeće se nalazi u dilemi da li transport robe organizovati u okviru preduzeća ili angažovati transportera.
Firma „Vas Cargo“ iz Mladenovca u svom voznom parku poseduje vozila različitih nosivosti.
Nudi Vam usluge sledećih vrsta transporta robe:
-Direktni transport
Prevoz robe i stvari jednim vidom transporta „od vrata do vrata“ čime se štedi vreme i novac, jer nema dodatnog pretovara, prepakivanja i mešanja robe sa drugom robom u istom transportnom vozilu.
-Zbirni transport
Prevoz robe i stvari je moguće organizovati po principu dotovara, povratnih punih utovara i povratnih tura. Tako štedite Vaš novac, a pritom imate i mogućnost da prevezete manje količine robe i to u vreme kada Vama odgovara.